Figuren viser andel kvinnelige søkere som har studieretningen som førstevalg i 2018 og 2022