Za koliko odstotnih točk je plačilo tujega naročnika višje od naročnika doma?