Skilnad i oppslutnad 2019

Tala viser skilnaden mellom skulevalet og fylkestingsvalet i 2019. Grøne tal tyder større oppslutnad i skulevalet.