Zapuščina brez dedičev

V primerih, ko preminuli nima dedičev, zapuščina postane last države. Skupni znesek zapuščin se iz leta v leto zvišuje.