Veksten i matprisene

Veksten i matprisene har vært kraftig etter Russlands angrep på Ukraina. Grafen viser hvordan 12 månedersveksten for matvarer og alkoholfrie drikkevarer har utviklet seg i perioden. Eksempelvis var matprisene i februar 2024 6,3 prosent høyere enn de var i februar året før.