Hrvaška z uravnoteženimi javnimi financami

v odstotkih BDP