Antall søkere

Tabellen viser hvor mange søkere det var til videregående opplæring i offentlig skole eller lærebedrift per 1. mars.