*Tallene er totaltall fra når varselordningen ble opprettet 1. juni 2010, frem til og med 30. april 2019.
 f 
in