Perspektywy zatrudnienia w pierwszym kwartale 2024 r.

Dane w punktach procentowych. Prognoza netto to różnica między odsetkiem pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia i odsetkiem firm spodziewających się spadku całkowitego zatrudnienia w swoim oddziale w najbliższym kwartale.