Tabellen viser hvordan formueskatteverdien endres fra dagens formueskattesystem til regjeringens foreslåtte formueskattesystem der boliger over 10 millioner kroner får økt formuesskatt.