Studieschuld €15.000, aflossen binnen 15 jaar

Rente schuld 1,78%