Undersøgelsen er gennemført som en web-måling i perioden 8.-9. februar. 1.098 respondenter har medvirket i undersøgelsen.