Forventa levealder ved fødselen for menn og kvinner

Grafen viser forventet levealder ved fødsel for menn og kvinner fra og med år 1970 til 2022.