Voto+simpatía non equivale a estimación de voto | O CIS non indica as forzas incluídas no epígrafe "outros"