NVE har foretatt en omregning for at nettleiene i de ulike selskapene skal kunne sammenlignes, basert på forbruk for gjennomsnittskunder.