*Ata o 29/4/2020, a información referíase só a altas hospitalarias