Sähkötupakan käyttö yleisintä peruskouluissa

Prosenttiosuudet sähkötupakan päivittäisistä käyttäjistä eri oppilaitoksissa.