Grafikken opdateres flere gange dagligt med data fra Johns Hopkins