Wyniki finansowe BlackRock zależą od rynku akcji

Przychody i zysk netto BlackRock w miliardach USD