Počet dní v pozícii trhového lídra

Počet dní je uvedený v komerčnej cieľovej skupine 13-55 za január 2024.