Noot: foto van de gegevens voor 2018 gemaakt op 7/1/2019.
 f 
in