EU-pengar till och från medlemsländerna över tid | 2000–2022

Grafiken visar utvecklingen över tid för flödet av EU-pengar för varje år mellan 2000 och 2022 för varje enskilt medlemsland. En linje som går under nollstrecket innebär att landet betalat in mer till EU än det fått tillbaka, en linje ovan strecket att landet fått mer i EU-stöd än det betalatt in i avgift. Blå linjer innebär att landet under hela mätperioden är en så kallad nettomottagare – det får mer pengar än det betalar in. Orange linjer signalerar att landet varit en nettobetalare under hela perioden. Grå linjer betyder att landet både varit nettobetalare och nettomottagare. Peka på linjerna för mer information.