Kilde: Huseiernes bokostnadsindeks 2019. Tallene fra SSB, Nordpool, Norges Bank og NVE. Beregningene utført av Samfunnsøkonomisk analyse.
 f 
in