Antal er angivet i fuldtidspersoner. Kilde: Jobindsats.dk (STAR), modtagere af a-dagpenge mv. fordelt på statsborgerskab