Protesterande lantbrukares krav | 2024

Detta är enligt Politico de huvudsakliga kraven som lantbrukare ställer i sina protester runt om i EU fördelat på åtta medlemsländer.