BNP per capita, köpkraftsjusterat | 2022

Grafiken visar uppgifter från Världsbanken om BNP per capita som köpkraftsjusterats i EU-länderna och de länder som vill gå med i unionen. EU-länder är blåa, kandidatländer orange och ansökarländer beige.