Importe medio dos alugueiros en cada cidade a partir dos datos das fianzas depositadas