Noot: de gegevens opgenomen in de figuur zijn schattingen gebaseerd op een enquête. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Het betreft  minstens 1 van volgende problemen: frauduleus gebruik betaalkaart, computerinfectie, misbruik persoonlijke info, hacken socialenetwerk- of e-mailaccount, online-identiteitsdiefstal, phishing, pharming. Zie: 'Meer info over definities en bronnen.'
 f 
in