Tabellen viser, hvor stor en andel af europæiske landes energiforbrug, der kommer fra vedvarende energikilder.Tallene er fra 2016 og er de nyeste fra EU's statistikbank EUROSTAT og viser top 15.
 f 
in