Porcentaxe de médicos en activo en Galicia, en función da súa idade (2017)