Koľko energie pochádzalo z OZE v jednotlivých štátoch v roku 2022

podiel OZE (v percentách) na konečnej spotrebe energií