Tallene dækker over både gennemførte og afviste piratangreb. Andre lande er Oman, Papau New Guinea og Yemen.