Grafiek 1. Uitgaven voor gezondheidszorg in 2021, in % van het bbp