NB: Bemærk, at omegnskommunerne ikke er talt med i 'København'.