Noot: de gegevens opgenomen in de figuur zijn schattingen gebaseerd op een enquête. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Voor vast en mobiel breedband zijn er geen cijfers na 2017. EU28: Europese Unie met Verenigd Koninkrijk, EU27: Europese Unie zonder Verenigd Koninkrijk. Zie: 'Meer info over definities en bronnen.'
 f 
in