Noot: de gegevens in de figuur zijn schattingen gebaseerd op een enquête. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. De figuur bevat de 18 EU-landen waarvoor gegevens beschikbaar zijn. De jaartallen in de figuur slaan op het jaar waarin de enquête werd afgenomen. Het beroepsinkomen wordt berekend op basis van het inkomen verdiend in het jaar voorafgaand aan de enquête. Zie: 'Meer info over definities en bronnen'.
 f 
in