Respondenterne kunne vælge op til tre årsager. Svarkategorierne ovenfor udgør det mest hyppigt anvendte udsnit af de samlede svarmuligheder.