Позиции на украинските и руските сили към 16 ноември