Evolución do número de empregos no sector primario en cada concello entre 2009 e 2019