Noot: cijfers gecorrigeerd voor verschillen naar geslacht en/of leeftijd. Het gaat om schattingen gebaseerd op een enquête. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Zie: 'Meer info over definities en bronnen'.
 f 
in