I hvilken grad er det utfordrende å rekruttere lærervikariater på over 6 måneder med oppstart underveis i skoleåret?