Oversikten er laget ved å hente tall fra årsregnskapene til de ulike restaurantene i Brønnøysundregistrene. Tall i kroner.