Opgjort 20. april 08:00. For de kommuner, hvor der er angivet 10 tilfælde, er der reelt under 10.