Разходи за внос на горива от Русия от 24 февруари до 27 април 2022 г.