Oljefondets verdi fordelt på opprinnelse (NOK)

Oljefondets markedsverdi basert brutt ned på opprinnelse.