Concellos con máis unidades familiares perceptoras da RISGA