*Inclúe residencias e vivendas comunitarias **En Murcia non existen datos desagregados por titularidade