10 najbardziej zadłużonych firm, wobec których otwarto postępowanie restrukturyzacyjne we wrześniu 2023 r.