Noot: de gegevens opgenomen in de figuur zijn schattingen gebaseerd op een enquête. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Gegeven de schommelingen van de percentages van jaar tot jaar werd gewerkt met gemiddelden over 2 jaar. Voor de gegevens van de andere Europese landen en voor de EU28 is het een gemiddelde van de 2 afgeronde percentages tot op de eenheid. Het jaartal in de titel slaat op het jaar waarin de enquête werd afgenomen. Het aandeel van e-commerce wordt berekend op de omzet in het jaar voorafgaand aan de enquête. Zie: 'Meer info over definities en bronnen.'
 f 
in