Prieskum realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov v novembri 2018. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.